vizoska02webf3s
panoramaretuswebs

Teaching portfolio
Parametric design

White Mountain regeneration · 2012 · Regenerace přírodního území Bílá hora

Regeneration of the White Mountain in Brno-Zidenice in a non-invasive way by respecting stabilized and naturally evolving nature of this natural area of European importance. The proposal has been awarded 3rd place in a public tender.

Regenerace Bílé hory v Brně–
–Židenicích neinvazivní formou, respektující stabilizovaný
a přirozeně se vyvíjející charakter tohoto přírodního území evropského významu. Návrh byl ve veřejné soutěži oceněn 3. míste
m.

more info · více informací

Work
Blog
Contact