IMG0335nw IMG0380-web
perspektivaBF1

Bohuslav Fuchs Exhibition
Hall in Všechovice · 2014 ·
Výstavní síň architekta
Bohuslava Fuchse ve Všechovicích

The main idea of the exhibition is a constant reminder of Fuchs's legacy in his native village as well as the importance of his native, humble and picturesque region for artist's inspiration, perseverance and diligence, through which he gained recognition.

Nosnou myšlenkou expozice je stálá připomínka odkazu Fuchse v jeho rodné obci a významu jeho rodného, skromného a malebného kraje
pro autorovu inspiraci, pracovitost, houževnatost a píli, díky nimž
se dokázal prosadit.

exhibition hall website ·
webové stránky expozice

IMG0243nw
IMG0278w

Teaching portfolio
Parametric design