Teaching portfolio
Parametric design

Inaugural Thesis · Architectural Design Methodology · 2009 · Habilitační práce

The complete thesis title: ARCHITECTURAL DESIGN METHODOLOGY
Structive-tactile modeling, complex layering and miniBrownfields regeneration

Celý název habilitační práce: METODOLOGIE ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU
Struktivně taktilní modelování, komplexní vrstvení a regenerace miniBrownfields

Work
Blog
Contact