sidebanners
IMG9899s

Teaching portfolio
Parametric design

New visual style and design of Brno University of Technology website · 2010 · Nový vizuální styl webové prezentace Vysokého učení technického v Brně

The new visual style for BUT website. Informative, representative and transparent. Forming the basis for the unification of the graphical presentation style across the whole university. Used uchanged until 2013.

Nový vizuální styl webové prezentace VUT v Brně. Informativní, reprezentativní a přehledný, vytvářející základ pro sjednocení grafické podoby prezentace napříč univerzitou. Užíván v nezměněné podobě do roku 2013.

Work
Blog
Contact